Przedszkole z tradycjami

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli pod nazwą

Przedszkole z tradycjami

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 września 2017 r. do 18 marca 2018 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole z tradycjami ” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest:
  – kształtowanie tożsamości kulturowej,
  – poznawanie zwyczajów związanych z tradycją ludową i narodową,
  – kształtowanie postawy regionalistycznej,
  – wzmacnianie poczucia zakorzenienia, kształtującego poczucie przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty i kultury,
  – kształtowanie postaw prospołecznych,
  – podkreślenie wartości rodziny,
  – poznanie dziedzictwa kulturowego,
  – kształtowanie postawy patriotycznej,
  – identyfikacja z małą i dużą ojczyzną.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole z tradycjami” jest uzyskanie co najmniej co najmniej 80% punktów za 6 z 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Przedszkole z tradycjami”:

 1. Pracownicy przedszkola opracowali i wdrożyli program edukacji regionalnej. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Dzieci biorą udział w wycieczkach pieszych, mających na celu poznanie najbliższej okolicy, historii dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości. Ocena na podstawie sprawozdania dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Dzieci tworzą Wielką Księgę Regionu zawierającą informacje i zdjęcia obrazujące przeszłość i teraźniejszość. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Nawiązanie korespondencyjnego kontaktu z przedszkolem znajdującym się w innym regionie Polski w celu wymiany informacji na temat swojej ,,małej ojczyzny”. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Organizacja konkursu Oto moja rodzina – dzieci tworzą wspólnie z wychowawcami i rodzicami drzewa genealogiczne lub książeczki opisujące dzieje rodziny. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Organizacja wspólnie z rodzicami warsztatów plastycznych, które zostaną poprzedzone prelekcją na temat zamierzchłej historii regionu. Rodzice, nauczyciele i uczniowie wykonują makietę obrazującą dawne, a nawet prehistoryczne dzieje. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Dzieci biorą udział w uroczystym celebrowaniu polskich lub lokalnych tradycji. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. W przedszkolu wprowadza się elementy (dekoracji, aranżacji wnętrz) związane z folklorem oraz symbolami narodowymi. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole z tradycjami”, który w okresie od 18.09.2017 r. do 18.12.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 września 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli, rodzice oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 18 marca 2018 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole z tradycjami” Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@przedszkoleztradycjami.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!